ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ – WATER HAMMERING

Τι είναι το ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ;

Κλείνοντας απότομα την βρύση, συνήθως ακούμε έναν μεταλλικό θόρυβο σαν στιγμιαία έκρηξη  μέσα από τις σωληνώσεις του δικτύου ύδρευσης της κατοικίας μας. (Ενδέχεται να μην ακούγεται θόρυβος αλλά το φαινόμενο να υπάρχει.) Αυτός ο θόρυβος αντιπροσωπεύει το φαινόμενο του υδραυλικού πλήγματος, του αδυσώπητου εχθρού των δικτύων ύδρευσης.

Πως δημιουργείται;

Το υδραυλικό πλήγμα δημιουργείται όταν διακόπτουμε απότομα την ροή του νερού μέσα σε έναν αγωγό (π.χ. με μία σφαιρική βάνα). Αυτό συμβαίνει επειδή το νερό είναι σχεδόν ασυμπίεστο ρευστό και οι μεταλλικές σωληνώσεις των δικτύων ύδρευσης δεν έχουν ελαστικά τοιχώματα για να διασταλούν κατάλληλα και να απορροφήσουν το πλήγμα.


Μπορεί να προκαλέσει ζημιά;

Το φαινόμενο του υδραυλικού πλήγματος είναι ο αδυσώπητος εχθρός των δικτύων ύδρευσης. Αυτό γίνεται πολύ γρήγορα, συνήθως εντός μερικών δευτερολέπτων, αλλά οι στατικές πιέσεις που αναπτύσσονται σε οποιοδήποτε σημείο του αγωγού είναι πολύ μεγάλες και μπορούν να φτάσουν έως και 8 φορές (800%) την τιμή της πίεσης λειτουργίας του δικτύου ! Π.χ. τα 5 bar μπορούν με το Υ.Π. να φτάσουν ακόμα και ως τα 40 bar σε ακραίες περιπτώσεις ! Το Υ.Π. είναι ικανό να προκαλέσει ζημιά σε οποιοδήποτε σημείο των σωληνώσεων του δικτύου και συνήθως προσβάλλει τις συνδέσεις των σωληνώσεων που είναι και τα πιο τρωτά σημεία και εκεί εμφανίζονται οι περισσότερες διαρροές. Μεγάλη υδραυλική καταπόνηση, δέχονται και οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο (Θερμοσίφωνες, λέβητες, βρύσες κτλ.).


Πως προστατευόμαστε από αυτό;

Το υδραυλικό πλήγμα απασχολεί τους μηχανικούς μελετητές υδραυλικών εγκαταστάσεων παγκοσμίως και έχουν ήδη γίνει κάποιες κινήσεις για την καθιέρωση αντιπληγματικών εξαρτημάτων στις μελέτες ύδρευσης δικτύων και σε οικιακές εφαρμογές. Ο κανονισμός PDI 201 του Ινστιτούτου Υδραυλικών και Αποχέτευσης Αμερικής ο οποίος είναι αποδεκτός από την Διεθνή Ένωση Μηχανικών, καθορίζει ότι σε δίκτυα ύδρευσης στα οποία η πληγματική  πίεση ξεπερνά τα 10bar πρέπει να αντιμετωπίζεται με τα απαραίτητα αντιπληγματικά εξαρτήματα.

Η λύση από τη ΓΕΝΕΜ

Η ΓΕΝΕΜ διαθέτει αντιπληγματικά συστήματα που αποσβένουν το Υ.Π. και προστατεύουν αποτελεσματικά δίκτυο και συσκευές. Τοποθετούνται στο σημείο που δημιουργείται το Υ.Π. μέσω ενός Τ. ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΟ FARG 470 1/2” ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ – ΓΕΝΕΜ > Ταχυθερμαντήρες CLAGE – TRITON – KOSPEL – WIJAS – CRONUS O’RING – ZANKER (genem.eu)

Επίσης, οι μειωτές πίεσης μειώνουν την υπερβολική πίεση σε ένα δίκτυο νερού ώστε να μην υπάρχει πρόσθετη . Τοποθετούνται στην κεντρική παροχή ή τοπικά στη συσκευή που θέλουμε να προστατέψουμε. ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ FARG 480 EASYRID – 1/2” – ΓΕΝΕΜ > Ταχυθερμαντήρες CLAGE – TRITON – KOSPEL – WIJAS – CRONUS O’RING – ZANKER (genem.eu) KAI ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ FARG 505 – 1/2” – ΓΕΝΕΜ > Ταχυθερμαντήρες CLAGE – TRITON – KOSPEL – WIJAS – CRONUS O’RING – ZANKER (genem.eu)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ και ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΟ (το δεξί εξάρτημα σε λειτουργία)